Tarieven

Het is mogelijk om eerst een proefles te nemen. Deze dient contant voorafgaande aan de les te worden betaald.

proefles (30 minuten): €15,-

Voor een lesjaar dien je je in te schrijven. Het tarief voor het lesjaar 2020-2021, gebaseerd op 38 lessen:

zangles tot 21 jaar (30 minuten): €760,-

zangles vanaf 21 jaar (30 minuten): €836,-

Het is ook mogelijk om éénmaal per cursusjaar een rittenkaart te kopen:

5 rittenkaart: €120,-

10 rittenkaart: €240,-

Voor een rittenkaart wordt net als met een les abonnement een vaste lestijd afgesproken, welke wekelijks opvolgend ingepland wordt.

Algemene voorwaarden

Door het afspreken van een les verklaart men zich automatisch met de voorwaarden akkoord.

Les abonnement

Het lesgeld kan in één keer betaald worden op IBAN: NL52 RABO 0302 6868 43 , of in drie termijnen: termijn 1 uiterlijk 4 sept. 2020, termijn 2 uiterlijk 1 januari 2021, termijn 3 uiterlijk 1 maart 2021. Indien in termijnen wordt betaald, wordt €20,- extra administratiekosten in rekening gebracht.

Opzegtermijn

Er geldt één maand opzegtermijn.

De betaling bij een les abonnement geschiedt per één of per drie termijnen. Deze manier van facturering is onderdeel van de overeenkomst. Het moment van betalen en de frequentie van betalen kan daardoor niet verschoven of veranderd worden.

Afwezigheid

Bij ziekte of afwezigheid van de cursist wordt de les niet ingehaald. Bij afzeggen van de docent wordt er gekeken naar een mogelijk inhaalmoment. De docent mag zich beroepen op de ziekteregeling, waarbij de docent maximaal twee lessen mag missen door afwezigheid. Deze lessen worden niet financieel gecompenseerd. Indien de docent meer dan twee lessen afwezig is en dit niet kan inhalen zal er een verrekening plaatsvinden in de vorm van een creditnota aan het eind van het cursusjaar.

Lestijd

De lestijd is inclusief binnenkomen en weggaan. Gelieve niet veel vroeger binnen te komen om de andere lessen niet te storen.

Restitutie lesgelden

Er wordt geen lesgeld gerestitueerd als je een les afzegt. Als er sprake is van een langdurig verzuim door ziekte/zwangerschap, dan kan in overleg onze overeenkomst ontbonden worden. In dit geval is er een opzegtermijn van één maand. Lesgeld loopt door tijdens de opzegtermijn.

Zangworkshops

Voor de workshops geldt dat inschrijving bindend is en alleen tot 14 dagen na de betaling mag deze geannuleerd worden (Koop op Afstand), daarna is dat niet mogelijk. Indien de workshop binnen de 14 dagen na betaling gegeven wordt, kan deze niet geannuleerd worden.

Cadeaubonnen (in vorm van strippenkaart)

Zijn 3 maanden geldig na uitgave.

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties wordt er geen zangles gegeven. De schoolvakanties zijn gelijk aan regio Noord.

Aanmelden

Vermeld bij het aanvragen van je eerste les in een mail altijd je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. Je kunt ook het inschrijfformulier op de site invullen.

Je aanmelding blijft gelden tot wederopzegging via mail met de geldende opzegtermijn zoals vermeld.

Ouders in de les

Lessen aan kinderen worden gegeven zonder aanwezigheid van de ouders. Natuurlijk kan men wel aanwezig zijn tijdens de proefles.

Optreden

Ieder lesjaar wordt er een leerlingenoptreden georganiseerd indien er voldoende deelname is.

Martine de Vries-Thijs

Mail: martinethijs2@hotmail.com

telefoon: 0031 6 207 66 779