Tarieven

proefles (30 minuten): €15,-

Het is mogelijk je voor een jaar aan te melden, gebaseerd op 40 lessen:

zangles tot 21 jaar (30 minuten): €700,-

zangles vanaf 21 jaar (30 minuten): €800,-

 

Het is ook mogelijk een rittenkaart te kopen:

5 rittenkaart: €100,-

10 rittenkaart: €200,-

Maximaal twee rittenkaarten per cursist, per lesjaar. Voor een rittenkaart wordt net als met een lesabonnement een vaste lestijd afgesproken.

 

Algemene voorwaarden

Door het afspreken van een les verklaart men zich automatisch met de voorwaarden akkoord.

Lesabonnement (1 mnd opzegtermijn)

Het lesgeld kan in één keer betaald worden op IBAN: NL52 RABO 0302 6868 43 , of in twee termijnen (vóór 20 sept en vóór 1 maart). Indien in termijn wordt betaald wordt €20,- extra in rekening gebracht.

Er is een lestijd met je afgesproken. Deze tijd is speciaal voor jou gereserveerd. mocht je op een andere tijd les willen, dan is dit alleen mogelijk als er een andere lestijd vrij is. Overleggen kan natuurlijk altijd.

Opzegtermijn

Er geldt één maand opzegtermijn.

N.B. De betaling bij een lesabonnement geschiedt per één of per twee termijnen. Deze manier van facturering is onderdeel van de overeenkomst. Het moment van betalen en de frequentie van betalen kan daardoor niet verschoven of veranderd worden.

In beginsel worden lessen op een vaste dag gevolgd. In enkele gevallen kan hier wel eens van af worden geweken, indien je les kunt volgen op maandag tot en met vrijdag tot vóór 14:00uur, echter alleen als mijn agenda dit toelaat. Dit is dus geen recht maar in de praktijk is het soms wel mogelijk.

Afzeggen

Afzeggen mag zonder kosten, mits dit uiterlijk 48 uur van tevoren en maximaal twee maal per schooljaar (3 sept t/m 13 juli). In alle andere gevallen wordt de les doorberekend (ook een proefles of losse les). Verschuiven van de les wordt ook als een annulering gezien en is in beginsel niet mogelijk (uitzonderingen: zie boven). Annuleringen moeten altijd per mail gecommuniceerd worden. Dit om verwarring te voorkomen.Bij afzeggen van de docent wordt er gekeken naar een mogelijk inhaalmoment. Bij langdurige afwezigheid of ziekte van de docent wordt het lesgeld gerestitueerd.

Lesdagen

Maandagmiddag, woensdagavond, vrijdagochtend

De lestijd is inclusief binnenkomen en weggaan. Gelieve niet veel vroeger binnen te komen om de andere lessen niet te storen.

Betaalwijze

Alle lessen dienen vooruit betaald te worden. Losse lessen dienen contant afgerekend te worden, aan het begin van de les.

Restitutie lesgelden

Er wordt geen lesgeld gerestitueerd als je een les afzegt. Als er sprake is van een langdurig verzuim door ziekte/zwangerschap, dan kan in overleg onze overeenkomst, zonder tussenkomst van derden, ontbonden worden. In dit geval is er een opzegtermijn van één maand. Lesgeld loopt door tijdens de opzegtermijn.

Zangworkshops

Voor de workshops geldt dat inschrijving bindend is en alleen tot 14 dagen na de betaling mag deze geannuleerd worden (Koop op Afstand), daarna is dat niet mogelijk. Indien de workshop binnen de 14 dagen na betaling gegeven wordt, kan deze niet geannuleerd worden.

Cadeaubonnen

Zijn 3 maanden geldig na uitgave.

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties wordt er geen zangles gegeven. De schoolvakanties zijn gelijk aan regio Noord.

Aanmelden

Vermeld bij het aanvragen van je eerste les in een mail altijd je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. Je kunt ook het inschrijfformulier op de site invullen.

Ouders in de les

Lessen aan kinderen worden gegeven zonder aanwezigheid van de ouders. Natuurlijk kan men wel aanwezig zijn tijdens de proefles.

Optreden

Ieder lesjaar wordt er een leerlingenoptreden georganiseerd indien er voldoende deelname is.

Martine de Vries-Thijs

Mail: martinethijs2@hotmail.com

telefoon: 0031 6 207 66 779